Om antwoord te geven op de vraag “Hoe schrijf ik een online marketing plan?” vind u hier een overzicht van 10 stappen om een online marketing plan op te stellen. Dat helpt u enorm bij het versterken van uw online impact.

Hoe schrijf ik een online marketing plan?

Online bevat veel specialisaties. Denk maar aan online promotie vormen als search, display of email, de website verbeteren, het online sales proces goed krijgen, goede content maken, online branding, social media inplannen, etc. etc.  Het maken van een plan zet al die verschillende elementen bij elkaar, bundelt dit en koppelt dit het aan het overkoepelende bedrijfsplan (of per SBU), marketing of communicatie plan. Dus pak het bedrijfsplan erbij (als het er is), lees het door en kijk waar de aanknopings punten zitten en bekijk de overlap. Pak dan ook even de IT mee, omdat er zoveel raakvlakken zitten tussen online en IT.

En wat zit er dan in een online marketing plan? 10 punten waar u op kan letten.

Als eerste, bekijk waarom u een online aanpak nodig hebt. Soms kan een simpel actielijstje genoeg zijn, als internet niet heel belangrijk is voor uw organisatie. Als daarentegen meerdere afdelingen betrokken zijn met meerdere verschillende personen en rollen, heeft u een passend plan nodig, die de verschilllende deel gebieden structureel aanpakt. Dus bedenk als eerste waarom heb ik een online marketing plan nodig?
Voor interne communicatie? Voor het budget? Voor overzicht? Wellicht allemaal.

Stap 1 – Waarom heb ik eigenlijk een online marketing plan nodig?

Het online marketing plan is enorm handig voor

 • Het verbinden van allerlei marketing acties op online gebied
 • Hoe vertaalt de missie, visie en het marketingplan door naar online
 • Het is een handig overzicht hoe u online gaat inzetten
 • Resultaat verantwoording aan het eind van het jaar
 • Plannen en overzicht houden
 • Budget, resources en middelen bepalen en vastleggen
 • Online processen in kaart brengen en service online opvangen (eventueel in een los plan)
 • Jaaroverzicht bieden van alle online acties
 • De organisatie helpen (team) – interne communicatie, bijvoorbeeld wie creert het advertentie materiaal, wat is de koers?
 • Handvat voor intern personeel en nieuw personeel – sneller ingewerkt en weten waar de richting naar toe gaat – dan wordt het meer een handboek

Stap 2 – Bepaal u wat u wilt gaan bereiken met online

Bepaal de scope

Gaat het plan alleen over de online marketing, ook over de online processen, of juist de hele organisatie, of alleen een deel ervan – denk maar eens aan online HRM, online sales, online service, online IT, online logistiek, en of CRM toepassen, etc. etc. Voor een online marketing plan, kies dan scope online alleen online marketing acties. Wilt u breder, definieer dan een complete online strategie op bedrijfsniveau, dat heeft een bredere scope dan alleen online marketing. Dan komt u in het gebied van digitale transformatie. Eigenlijk heel uw marktaanpak aanpassen aan de online veranderingen. (en dat kan ook uw verdienmodel zijn, of de markten waarin u opereert – en dat is een hele kluif).

Na het bepalen van de scope, bepaal daarna de doelen van het plan.

Bepaal de doelen van het plan

Bijvoorbeeld hoeveel klanten u wilt bereiken via uw online kanalen. Hoeveel website verkeer, hoeveel leads, hoeveel conversie, hoeveel omzet, hoeveel winst, etc. Op dit punt nog even wachten met de budget inschatting, het gaat eerst om de doelen te bepalen. Met doelstellingen hangt u getallen aan de doelen. Deze getallen zijn nodig bij het monitoren van de voortgang via vele fraaie analytics tools, die inmiddels op de markt zijn.

Voor hoe lang is het plan?

Meestal voor 1 jaar.  Bepaal ook de tijdshorizon van het plan. Is het bijvoorbeeld voor een week (operationeel, geschikt voor de dagelijkse gang van zaken), maand (maandmeetings), jaar (jaarplan), 3 jaar (strategisch plan), 5 jaar (voor de investeerder). Vaak is een jaarplan handig. Wilt u wat verder kijken bijvoorbeeld 3 jaar, dan worden de projecten strategischer van aard. Is het wat korter, bijvoorbeeld op maand niveau, dan wordt het veel concreter, maar dan kunt de grote projecten niet meepakken.

Het werkt goed om eerst vooruit te kijken met forecasting, bijvoorbeeld kijkend naar 3 jaar verder, dan het punt op de horizon te schetsen, waar u naar toe wilt (ook gezien de trends in uw markt). Vervolgens vertaalt u dat per jaar (backcasting geheten). Daarna legt u dat vast per jaar in stappen, groeiend naar het eindpunt. Zo werkt u in stappen toe naar het eind resultaat. Bijvoorbeeld zo: 3 Mln omzet over 3 jaar, 2 Mln omzet over 2 jaar, 1 Mln omzet dit jaar. Bij elk van de doelen zet u dan de extra activiteiten.

Het is geen rechte weg naar het doel

Maar het bereiken van het eindpunt is vaak geen rechte weg.  Denk eens als een ‘rivier’, die kronkelt ook, maar als u de stip heeft op de horizon biedt dat enorm houvast, wanneer er iets mis gaat, u vertraging oploopt, de techniek kapot gaat, de scope verandert, nieuwe inzichten plaatsvinden met nieuw management, etc. Die stip op de horizon en de bandbreedte daarbij, geeft u ruimte om toe te werken naar het eindresultaat, misschien via een andere of aangepaste weg. Deze bandbreedte geeft u een stuk minder stress dat het allemaal precies exact moet gebeuren in 2e kwartaal, wellicht kan het ook in kwartaal 3. Als het maar in de goede richting opgaat. Dit zorgt enorm voor rust en gerichte actie. Ook het gevolg van het definieren van een eindpunt is het schrappen van veel onnodige acties. Dit levert al vaak heel veel besparingen op en veel minder gedoe. Kortom, keuzes maken, levert focus op en creert ruimte en resources vallen vrij om in te zetten, door ook dingen niet te doen.

Voor dit online marketing plan, hanteren we een periode van 1 jaar, en richten we ons op online marketing.

Bepaal de online marketing doelen en doelstellingen, bijvoorbeeld:

 • Wat het doel is van online (informeren, transactie, helpen klanten, service verlenen, promotie, etc.)
 • Welke klanten wil ik benaderen (en waar kunnen die zitten)
 • Hoeveel klanten u wilt bereiken
 • Hoeveel website verkeer u wilt voor uw doelen (bekendheid)
 • Hoe hoog moet dan de conversie zijn (performance)
 • Bekijk ook de verhouding vaste versus nieuwe klanten aanpak – daar zit vaak veel winst (richt op vaste klanten)
 • Hoeveel een klant u waard is (winst, Acquisitiekosten, Life Time Value, etc.)
 •  De infrastructuur van de organisatie (IT), met een IT landschap kaartje erbij (werkt erg handig voor communicatie)
 • Personeels benodigheden (aantal, skills, organisatie, werving)
 • Projecten die uw wilt realiseren (website upgrade, techniek, content, promotie)
 • Welke uitstraling u wilt (mooie website met uw karakteristieke uitstraling (branding)
 • Aantal leads Of klanten inschrijvingen

Ook kunt u daarna uzelf afvragen hoe dit plan zich verhoudt met het algemene marketing plan en/of de ondernemings doelstellingen. Zijn die er niet, dan zelf opstellen en toetsen met algemeen management  Als die er niet zijn, reserveer dan tijd voor de vraagstellingen rondom marketing, service, sales, personeel, bedrijfsdoelstellingen. Hier zit vaak veel vertraging omdat de hoofddoelen van marketing of sales of het bedrijf nog niet hard zijn gedefinieerd. Is dit wel het geval, gaat het wat makkelijker. Andere tip het ophakken van omzet doelen in stukjes per maand en per online kanaal.

Na het bepalen van de doelen, maakt u doelstellingen. Dan hangt u de getallen aan uw doelen. Bijvoorbeeld het doel: bereik meer klanten. en de preciezere (SMART) doelstelling is dan bijvoorbeeld: Behaal 100 bezoekers op de website die tussen 35-45 jaar zijn, in de maand Oktober uit Adwords. Maak maximaal 5 doelen. Dat dwingt u gelijk om te richten op het belangrijke.

Stap 3 – Bepaal de Strategie

Strategie is bepalen hoe het doel te bereiken. Met welke manier, dat kunnen verschillende elementen zijn. Gebruik dan ook diverse management theorieen en modellen om de situatie beter in te schatten.

SWOT analyse

Maak een sterkte zwakte analyse van uw online aanpak. Een SWOT toepassen voor uw online acties,  is vaak nog ongebruikt deel gereedschap voor online. Zo bepaalt u waar u al goed op scoort, wat er verbetert moet worden, en wat niet heel echt belangrijk is om direct aan te passen. Vaak komen daar ook grotere projecten uit (bijvoorbeeld totale CRM upgraden, een integraal klantbeeld opzetten over de kanalen, beginnen met content marketing, of de totale branding/huisstijl verbeteren, of de digitale infrastructuur aanpakken (databases, hosting, payments). Beschouw dit dan als losse onderdelen met losse projecten in een digitaal plan. Dat betekent ook project management.

Wilt u complete digitale transformatie, dan zet u digitaal centraal in uw strategie, en gaat u terug naar de tekentafel en pakt u de zaken breder en strategischer aan. Dat betekent jaar sessies, en strategischer inzet met koppeling van bedrijfsmiddelen en zeker een horizon van 3 jaar. (scope).

De inventarisatie van uw huidige online situatie

Even terugkijken naar afgelopen jaar –  Wat werkte goed (wellicht eenmalig of structureel), wat liep niet goed (soms door te weinig inzet). Zet dat op een rij en breng het in kaart. Welllicht heeft u daar enkele interviews of gesprekjes voor nodig. Vraag goed door.

… en wat is dan de bestaande situatie?

Een check van de bestaande situatie helpt al direct om de huidige situatie tegen het licht te houden. Wellicht staat uw website er al goed bij, maar geeft u teveel geld uit aan Adwords, zakt SEO een beetje weg vergeleken bij uw concurrenten, maar is uw e-mail al wel goed ingeregeld en wilt u beginnen met Agile werken, maar komt u online personeel te kort om al uw doelstellingen te realiseren. Een online marketing plan brengt dat in kaart, waardoor u de zaken gestructureerder aanpakt en vaak daarbij de ad-hoc druk bij de organisatie weghaalt.

Of komt u er achter, dat u wel traffic genoeg haalt, maar de verkeerde klanten via website analyses, of dat herhaal klanten veel op uw website komen, maar nog helemaal niet goed bediend worden (return traffic segment duration), of dat mobiel ineens belangrijk is geworden (% traffic van mobiel op uw website), maar het nog helemaal niet lekker werkt (te trage laadsnelheid). Zet dat dus op een rij.

Hoe wilt u uw doelen gaan bereiken?

Via meer promotie, content marketing, betere website, andere producten, betere onlien diensten, een nieuw verdienmodel, betere software, meer sales, andere klanten, een nieuwe huisstijl met uitstraling, gewoon meer artikelen publiceren, een actieve social media aanpak inzetten – kortom allerlei mogelijkheden. Zet dus de doelen op een rijtje, koppel daar de acties aan. Wat zijn de wegen die u kunt bewandelen om de doelen te bereiken?

Bekijk met welke intensiteit wilt u de doelen gaan bereiken?

Is dat kabbelend, gewoon extra bij de dagelijkse werkzaamheden met een iets andere structuur, of juist met een extra resource boost (budget, meer team, kennis, externe partij), of een juist via een eenmalige campagne?

Kies ook uw beste performende kanaal uit

Er zijn gewoon te veel plaatsen waar u op kan staan. Dit is vaak alleen weggelegd voor de zeer grote organisaties. Bepaal daarom maar een paar platforms waar u echt vol voor wilt gaan. Dit beperkt enorm en zorgt voor een mooie focus.

Bijvoorbeeld YouTube (voor uitleg van producten en filmpjes gebruik), Facebook (voor de consumenten interactie, Linkedin (voor mijn salesforce en zakelijke communicatie), en dan niet Twitter, Vimeo, Blogger, etc. en wel bv Pinterest (inspiratie bieden voor uw klanten). Dat scheelt dus later enorm aan tijd en inzet. Heeft u een zakelijke aanpak, dan hoort zeker LinkedIn erbij. Denk dan bijvoorbeeld aan optimalisatie van al uw LinkedIn profielen van uw verkoopstaf, alle posts op de bedrijfspagina van LinkedIn, het reageren (wie doet het) op binnenkomende reakties, targeting van prospects (bv . via LinkedIn Sales Navigator) en werven van nieuw personeel en voor employer branding (human resources).

Kies daarom voor de beste passende kanalen. Soms zijn niet alle kanalen geschikt voor de online marketing aanpak, werkt zakelijk LinkedIn niet echt goed voor een consumenten site, of zijn er helemaal geen YouTube filmpjes voor beschikbaar – of zijn ze te duur om te maken. Of is misschien juist Facebook wel zeer geschikt om consumenten of uw soort klanten juist wel te bereiken. Bepaal het en kies.

De 80/20 regel toepassen

Past u de 80/20 regel toe (80% van het resultaat komt door 20% van de acties), dan kunt u ook wellicht de weinig impact volle acties schrappen. Dit levert enorme (tijd) besparingen op.  U heeft dan wel de discussie over het resultaat. Verder kunt u dan veel meer budget inzetten om de 20% van de acties verder te professionaliseren. Wellicht kan dat door bijvoorbeeld betere nieuwe software (bv. personalisatie), extra resources (bv. een extra SEO specialist) of de intensiteit (bv. meer gerichte content) of de kwaliteit verder te verhogen. Bijvoorbeeld werkt de nieuwsbrief goed voor uw organisatie (als informatie kanaal voor uw vaste klanten), kijk dan eens of uw e-mail lijst netjes gesegmenteerd is, of de kwaliteit van de posts hoog gemoeg is, of ofdat uw e-mail pakket vernieuwd moet worden. Of zorgt LinkedIn voor een goed beeld van uw organisatie, overweeg dan eens om de profielen van al uw medewerkers op LinkedIn eens verder te upgraden, wellicht met een goede professionele profiel foto (tip: huur dan een echte fotograaf in dat werkt enorm goed), of juist een verbetering van uw bedrijfsprofiel op LinkedIn. (en check uw logokwaliteit op LinkedIn)

Issues

Nadat u al die analyses heeft gedaan, bepaalt u de issues (uit de SWOT), en die gaat u aanpakken met een actieplan.

Bijvoorbeeld een situatie als: Ik wil meer website bezoek (bereik). – Situatie – content marketing levert al veel search traffic op naar onze website, maar die converteert nog niet goed.  Actie: verbeter de conversie van de website

En dan concreet maken (SMART) :- Maak de landingpage van uw dienst x van conversie van 0,2%  naar 0,35% door content verbeteringen op de landing pagina. Deze doelen kunt u dan meegeven aan uw medewerkers of uw online marketing bureau.

Of Bijvoorbeeld –  een direct sales doel: Situatie de leads die binnenkomen daar zitten te weinig potentiele klanten bij. Actie: verbeter het lead proces. Concreet: Dan kan acties zijn: analyseer huidig leadproces, en scores, bepaal de doelgroepen en best performende klanten en diensten, breng afhaak punten in kaart en verbeter stukken van de website. Dit kan een los project zijn die u het plan prima kan opnemen. (Lead verbetering).

Werk van groot naar klein. Bepaal dus eerst wat u wil bereiken op hoofdlijnen (want het waarom staat al in uw bedrijfsmissie), detaileer de hoofdlijnen een beetje en bepaal daarna het hoe.

Stap 4 – Maak het actie overzicht en bepaal de acties

Na de analyses, en de overwegingen, maakt u nu een actielijst met al uw online acties. Vervolgens schat u in hoeveel effect ze hebben, hoeveel tijd/effort ze kosten, en of ze ook het resultaat sterk beinvloeden. Deze prioriteiten brengt u vervolgens in een kalender. Zo spreidt u de taken in tijd, en wordt het wat hanteerbaarder.

Dus wat wilt u gaan aanpakken?

Bepaal dus prioriteit, welke onderdelen zijn het belangrijkst, waar liggen de prioriteiten, Hier komt nu het budget naar voren. U maakt een lijst met de acties en hangt daar prioriteiten en financiele aspecten aan vast.  Dit is uw eigenlijke online marketing plan in een Excel om te gaan uitvoeren. Stem ook de acties af op haalbaarheid (financieel, technisch, resources).

Heeft u online promotie campagnes?

Wilt u ook een stevige online campagne gaan inzetten bovenop uw bestaande en lopende activiteiten, bijvoorbeeld bij een nieuwe product introductie, of nieuwe promoties, dan adviseren we om daar een los campagne document van te maken en dit op te nemen in de algemene online marketing planning als los project.

Bepaal de realisatie met verantwoordelijkheden

Zoals bij elk project, zorg ervoor dat betrokken en belanghebben erbij worden gezet met naam en toenaam (liefst in de volgorde van afdeling- functie – functionaris naam), dit verhoogt het gevoel van verantwoordelijkheid, en zorgt dat bij diverse situaties u de juiste persoon er op aan kan bespreken. Dit kost wel wat vergader en afstem tijd, Beter om dat in het begin te doen (en ook na een half jaar bij de evaluatie nog een keer te doen), voor betere betrokkenheid, draagvlak en motivatie tot medewerking.

Stap 5  – De financials – bepaal de kosten en het opbrengst plaatje

Wat kost het? En wat levert het op? Inschatten maar.  Dan ziet u de prioriteiten, en daarna kunt u uw plan weer ietsjes bijschaven.
Zet dit in de financiele paragraaf van het plan, dit wordt uw business case.

Maak financiele calculaties. Denk aan Customer Life Time Value, en Profit per Customer om de lead acquisitie investeringen te rechtvaardigen. [link naar berekeningen]. Maak ook een uitgave lijst en een opbrengst lijst. Hoeveel kost bijvoorbeeld de promotiecampagne en hoeveel levert dit op in aantallen traffic, klanten en klantwaarde en potentiele winst.

Stap 6 – De organisatie & randvoorwaarden – bekijk de raakvlakken met uw omgeving

OPAFIT (Organisatie, Personeel, Administratie, Financieel, Informatie, Technologie)

Zoals bij elk project kunt u de OPAFIT variabelen uitschrijven in uw online marketing plan of projectplan (als u per project werkt). Dit denk werk is nodig om te komen tot een realisatie. Werkt u via Agile, maak dan een lange backlog voor uw sprint.

Afhankelijkheden & Stakeholders

Op wie is het plan van invloed en wat zijn de voor en nadelen voor hun? Zijn ze al geinformeerd, betrokken of verantwoordelijk (RACI model [link wikipedia of business modellen]). Willen ze wel meewerken of juist niet, en waarom. (Angels/Demons model), maak de argumenten al vooraf klaar.

Online marketing impact op IT

Nieuwe website gereedschap of meer verkeer naar uw website heeft technische impact op o.a. hosting en uw technische infrastructuur
Betrek dan ook uw IT organisatie bij dit plan (bijvoorbeeld bij het reviewen, of nog beter bij het moment van als eerste opstellen – plan dan ook bv. een weekje review tijd erbij in. Ook nieuwe tool keuzes en marketing technologie (denk maar eens aan (nieuwe) Customer Relationship Software dit heeft veel impact op uw IT bedrijfsvoering.

Check de impact op Sales

Ja leads, goede graag. Een website is een ding, maar persoonlijke aandacht is veel belangrijker zullen de verkopers zeggen is het belangrijkst. Eigenlijk heb je ze beiden nodig. Online helpt vaak een handje bij de verkoop deal, ook omdat nu de meeste klanten eerst online zoeken naar uw bedrijf of diensten. Vaak signaleert de verkoopdienst (mondeling) wat er allemaal mis aan online. Handig om dan een top 10 lijstje te maken wat ze graag zouden willen verbeteren. Vanuit de klant, wat ze vaak horen op pad. Dat maakt het allemaal een stuk beter. Bijvoorbeeld folders downloadable maken voor klanten. Dat scheelt de salesforce en een klant een handeling,

Maar ook het effect van meer promotie kan invloed hebben op de sales afdelingen. Een nieuw promotie campagne met nieuwe leadforms, kan gewoon meer informatie aan vragen opleverne. Piek acties. Bij een goede online campagne, krijg je vaak extra leads, die ook behandeld moeten worden. Daarom sales betrekken bij een online promotie campagne is essentieel voor de hele effectiviteit. Die krijg je pas ook als je de bottom lijn meet (niet alleen extra leads, maar ook extra klanten (wat moeilijk te achterhalen), of extra omzet.

Welke impact heeft dat op Service?

Heeft u meer social media traffic, krijgt u meer e-mailtjes, of barst er een online storm los, het kan allemaal. Denk maar eens aan de NS, of de KLM als er vertragingen zijn. Enorme piek reakties. Met goede afhandeling vooraf scheelt dat enorm. Veel internet verkeer zorgt ook voor impact op uw service afdeling, meer binnenkomende telefoontjes, of nieuwe technologie stuurt juist extra telefoontjes naar uw service afdeling, of juist andersom. Er over nadenken over het veranderende service volume is echt handig om op te nemen in het online marketing plan. Bepaal dan ook het volume van telefoontjes, e-mails, posts om te reageren.

Bepaal ook gelijk wie er in uw webcare team zit. of u facebook binnen 1 dag reageert. wie e-mail dienst heeft etc. etc.
Handige tips: schrijf een Frequently Asked Questions (FAQ) lijst op, met de email onderwerpen die u in de inbox krijgt, of de vragen van uw klanten. Zo creert u een self service pagina, die werkt als self service, maar ook verhoging van de klanttevredenheid, omdat de klant al de vraag al beantwoord online kan vinden, zonder extra moeite.

Impact op Toeleveranciers

Kans is groot dat u al verschillende toeleveranciers heeft. Bij een nieuwe aanpak voor online, moet u dan weer uw leveranciers bekijken. Een online marketing plan helpt enorm bij het briefen van verschillende toeleveranciers of het maken van nieuwe keuzes.

Impact op de Communicatie afdeling

Meer e-mails maken, andere website onderhoud manier, meer of minder IT, dagelijkse social media care, of betere whitepapers opstellen, of juist meer of minder media bureaus inzetten voor uw organisatie, activiteiten van uw communicatie afdelingen kunnen wat verschuiven. Een online marketing plan daarbij helpt overzicht bieden.

Tip: een PR escalatie schema klaar zetten

Bij een PR storm of sterke reakties op social media is een grote tip is het vooraf bepalen wie er verantwoordelijk is voor het beantwoorden van moeilijke vragen. Vaak gaat de storm liggen, maar zijn er urgente issues. Vaak is de marketing manager  en/of de CEO en/of hoofd communicatie direct aanspreekbaar. Het scheelt enorm als dit al ergens besproken is en vastligt ‘wat te doen bij … ‘, want als het gebeurt moet u vaak snel binnen 10-30 minuten reageren. Of staat er een journalist op de stoep, en gebruikt hij social media direct om aandacht te vragen voor het issue. Leg dan ook vooraf vast wat de stappen zijn die u zult nemen, dit levert enorm veel duidelijkheid op, bij een ‘communicatie crisis’.  Leg dan ook vast dat de CEO direct bereikbaar is bij issues.

Invloed op Finance

Heeft u bijvoorbeeld een online shop, of handelt u debiteuren af via online en is dit gekoppeld aan uw boekhouding? Betrek dan ook de afdeling finance / of uw favoriete boekhouder bij deze aanpak. Pieken in cashflow, valuta’s, belasting afhandeling en kosten inschatten allemaal erg nuttig. Ook de financiele kpi’s kunt u dan mooi bespreken. Ook vormt dit dan een mooi onderdeel in het totaal budget.

Een geintegreerd of los plan? Scope en organisatie – extra tip:

Omdat online zo alom tegenwoordig is, kan het onlineplan ook per afdeling worden opgesteld. Het lastige daarvan is, dat het allemaal deel initiatieven worden, het wiel meerdere keren op verschillende plaatsen hetzelfde wordt uitgevonden en dat er geen lijn inzit. Werk dan met een matrix aanpak,  dat betekent 1 aanspreek punt voor online zaken of een coordinator met mandaat (waaronder Service, Sales, IT ,etc.) die alle activiteiten verzamelt en in kaart brengt. Is uw scope simpeler en valt online uit in een website, online promotie en service dan kunt u toe met een simpeler aanpak. De mate waarin online van invloed is op de kern van de bedrijfsvoering en hoe uw business inzet is bepalend voor de scope van het online plan.


Is het te veel werk om dit allemaal in een online plan te zetten, en er zelf een te maken of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een marketing plan? Vraag een dan eens een offerte aan. We helpen u graag met het schrijven van uw online marketing plan.


Bent u er nog? Geweldig, u heeft echt interesse in het maken van een online marketing plan!

Stap 7 – Risico’s managen, kwaliteit, etc.

U kunt ook extra risico’s benoemen, of kwaliteits elementen. Met een risico overzicht kunt u ietsjes beter managen. Bijvoorbeeld risico – de website gaat kapot – de webbouwer maakt weer goed –  oplossing: backup plan, mitigate risk –  backuppen website eens per maand / een vast webbureau met 1 aanspreek punt voor urgente problemen

Stap 8 – Implementeer. Executie. De belangrijkste stap.

Het belangrijkste is de uitvoer. De executie van het plan. Als u de randvoorwaarden heeft benoemd en gedefinieerd en besproken, geregeld, dan kunt u nu aan het echt werk beginnen. De uitvoer. Dat kan u zelf zijn, uw team, uw afdeling, uw organisatie, of uitbesteden. De make or buy beslissing (zelf doen of uitbesteden) heeft u al eerder gemaakt (bij financiele analyses & omgevings scan). Dus doe. Gebruik de actielijst voor het overzicht.

Extra resources inzetten, eenmalig of vast?

Soms heeft u extra versterking nodig van uw team. Een onafhankelijke specialist kan daarbij helpen. Maar vergeet ook niet uw vast personeel die wellicht nieuwe taken wil oppakken als deel van persoonlijke groei. Wellicht kunt u verschillende taken extra verdelen. Of een nieuw personeels lid aannemen. Is het eenmalig werk, overweeg dan werk dan met externen, is het veel herhaal werk (bijvoorbeeld als Social media, of communicatie elementen opstellen, zorg dan voor een soepele interne organisatie, die mooie artikelen kan produceren op continue basis. Komt uw organisatie expertise of tijd te kort, overweeg dan inhuur van een externe specialist.

De Financiele analyse komt hier nu van pas.

omdat u een financiele analyse heeft gemaakt kunt u beter bepalen of u moet uitbesteden of het werk in huis moet doen, ook de prioritering van taken gaat makkelijk omdat u een budget aan de acties heeft gezet. Dat kiest een stuk makkelijker. Ruim ook 10-20% tijd in voor experimenten om niet alles dicht te timmeren, en u nog ruimte heeft voor onbekende opportunities in het jaar.

Gebruik van Agile methodologie

Werkt u met Agile, maak dan in de sprints een aantal doelen. Vaak gaat het wat stroever dan verwacht, of moeten uw aannames worden bijgesteld. In de sprint kunt u dit doen. Tijdens de sprint uitvoer loopt u ook vaak tegen praktische randvoorwaarden aan. Wanneer u al een online plan heeft liggen, kunt u dat voor zijn. Lees hier meer over Agile. [link]

En bouwen maar. Go!

Stap 9 – Evalueer bij de operatie

Wanneer u de acties aan het uitvoeren bent, hebben ze vaak gelijk, of na een bepaalde termijn een effect. Heeft u goede meettools geinstalleerd voor uw organisatie, dan kunt u snel monitoren hoe de performance dan wordt. Bijsturen met de doelen in het hoofd wordt dan een stuk makkelijker.

Sommige dingen werken goed of boven verwachting. Facebook Ads wellicht, of zijn juist under performing of werken niet lekker, of juist wel?
Zet uw beste resultaten op een mooi A2 in kleur en hang dit op aan de muur. Dan kan iedereen zien wat er gebeurt. En dit werkt ook gelijk als praatstuk waar u mee bezig bent. Zo’n mooie infographic, kost wat tijd om te maken, maar doet het geweldig voor u / uw afdeling / uw organisatie. Iedereen kan dan zien wat er gebeurt, dit is een mooie PR tool.

Een evaluatie over de afdelopen periode, verbetert ook het inzicht door reflectie, u kunt dan kijken waar het al goed gaat (versterken, of niets meer aan doen) en wat minder performende delen zijn (soms werkt schrappen ook), of moet er nog iets sterker gemaakt worden (welllicht een email programma) . Eens per jaar of per half jaar verbeteren werkt goed. Dat helpt enorm. U kunt nu bijsturen op dag/week/maand/kwartaal basis.

Na verschillende verbeteringen ziet u het gewenst resultaat dichterbij komen, of dat het ineens al bereikt is, of dat er helemaal niets gebeurt, dat betekent dat u corrective actions kunt gaan doen, wat kunt u nog doen om het resultaat nog beter te maken? Soms is dat meer van het zelfde, sneller de zaken uitvoeren, etc. etc.

Stap 10 – Geniet van het effect en vier het resultaat

Als uw online plan af is, zal dat u rust geven, u kunt het plan ook aan anderen in de organisatie doorgeven, of gebruiken bij de briefings van uw media bureaus, website bouwer of advertentie leveranciers, of conversie optimalisatie partijen, of social media bureau. Ook zorgt het (als u het intern ook deelt, voor een goed begrip wat er gebeurt op online gebied. Zo heeft u maximaal voordeel van uw plan. Ook indien u de KPI’s netjes heeft benoemd,  heeft u ook stuur variabelen per jaar, kwartaal, maand en zelfs op weekbasis. Zo heeft u de basis gelegd voor een gestructureerde benadering van uw online marketing en mogelijk verbeter ritme voor uw online aanpak.

Leuke tip: koop een taart met de website/actie erop geprint bij een goede bakker en trakteer uw team ermee ;). Of een pizza sessie aan het einde van de dag met een drankje erbij en muziekje om het resultaat te vieren met alle betrokkenen. Maak een foto’tje ervan en zet dit op verschillende (interne) social media. Voelt erg goed!

Tot Slot

Tot slot, u ziet, in het maken van een plan gaan allemaal conceptuele vragen zitten en het bespreken van al die keuzes kost tijd en afstemming. Doet u dit netjes, dan kost het in het begin meer tijd, maar dan heeft u een stevig plan, die u daarna jaarlijks kunt aanpassen (en dat scheelt daarna enorm veel tijd), ook zijn de excels met budgetten en marketingoverzichten zeer goed herbruikbaar voor het jaar daarna.

Zo ziet u in een online marketing plan gaat veel denk werk en uitzoek werk zitten, Reken op zeker 1-2 maanden analyse, interview, review en denktijd. Als u al een plan structuur heeft van vorige jaren werkt dat sneller omdat u de doelstellingen kunt aanpassen. Dit scheelt enorm veel tijd.

Met deze manier heeft u een goed fundament gelegd voor een degelijke online marketing aanpak.

Succes gewenst!


Nog meer informatie nodig? Download hier een voorbeeld online marketing plan template. Dat werkt sneller, makkelijker en gerichter. Wilt u professionele ondersteuning bij het opstellen van uw online strategie of online marketing plan, neem dan gerust contact met ons op, we helpen u graag.