Zo schrijft u een online marketing plan in 10 stappen

Zo schrijft u een online marketing plan in 10 stappen.

Om antwoord te geven op de vraag “Hoe schrijf ik een online marketing plan?” vind u hier een overzicht van 10 stappen om een online marketing plan op te stellen. Dat helpt u enorm bij het versterken van uw online impact.

Hoe schrijf ik een online marketing plan?

Online bevat veel specialisaties. Denk maar aan online promotie vormen als search, display of email, de website verbeteren, het online sales proces goed krijgen, goede content maken, online branding, social media inplannen, etc. etc.  Het maken van een plan zet al die verschillende elementen bij elkaar, bundelt dit en koppelt dit het aan het overkoepelende bedrijfsplan (of per SBU), marketing of communicatie plan. Dus pak het bedrijfsplan erbij (als het er is), lees het door en kijk waar de aanknopings punten zitten en bekijk de overlap. Pak dan ook even de IT mee, omdat er zoveel raakvlakken zitten tussen online en IT.

En wat zit er dan in een online marketing plan? 10 punten waar u op kan letten.

Als eerste, bekijk waarom u een online aanpak nodig hebt. Soms kan een simpel actielijstje genoeg zijn, als internet niet heel belangrijk is voor uw organisatie. Als daarentegen meerdere afdelingen betrokken zijn met meerdere verschillende personen en rollen, heeft u een passend plan nodig, die de verschilllende deel gebieden structureel aanpakt. Dus bedenk als eerste waarom heb ik een online marketing plan nodig?
Voor interne communicatie? Voor het budget? Voor overzicht? Wellicht allemaal.

Stap 1 – Waarom heb ik een online marketing plan nodig?

Het online marketing plan is erg handig voor

 • Het verbinden van allerlei marketing acties op online gebied
 • Hoe vertaalt de missie, visie en het marketingplan zich door naar online
 • Handig overzicht hoe u online gaat inzetten
 • Resultaat verantwoording aan het eind van het jaar
 • Plannen en overzicht houden
 • Budget, resources en middelen bepalen en vastleggen
 • Online processen in kaart brengen en service online opvangen (eventueel in een los plan)
 • Jaaroverzicht bieden van alle online acties
 • Organisatie helpen (team) – interne communicatie, bijvoorbeeld wie creert het advertentie materiaal, wat is de koers?
 • Handvat voor intern personeel en nieuw personeel – sneller ingewerkt en weten waar de richting naar toe gaat – dan wordt het meer een handboek

Stap 2 – Bepaal u wat u wilt gaan bereiken met online

Bepaal de scope

Gaat het plan alleen over de online marketing, ook over de online processen, of juist de hele organisatie, of alleen een deel ervan – denk maar eens aan online HRM, online sales, online service, online IT, online logistiek, en of CRM toepassen, etc. etc. Voor een online marketing plan, kies dan scope online alleen online marketing acties. Wilt u breder, definieer dan een complete online strategie op bedrijfsniveau, dat heeft een bredere scope dan alleen online marketing. Dan komt u in het gebied van digitale transformatie. Eigenlijk heel uw marktaanpak aanpassen aan de online veranderingen. (en dat kan ook uw verdienmodel zijn, of de markten waarin u opereert – en dat is een hele kluif).

Na het bepalen van de scope, bepaal daarna de doelen van het plan.

Bepaal de doelen van het plan

Bijvoorbeeld hoeveel klanten u wilt bereiken via uw online kanalen. Hoeveel website verkeer, hoeveel leads, hoeveel conversie, hoeveel omzet, hoeveel winst, etc. Op dit punt nog even wachten met de budget inschatting, het gaat eerst om de doelen te bepalen. Met doelstellingen hangt u getallen aan de doelen. Deze getallen zijn nodig bij het monitoren van de voortgang via vele fraaie analytics tools, die inmiddels op de markt zijn.

Voor hoe lang is het plan?

Bepaal ook de tijdshorizon van het plan. Is het bijvoorbeeld voor een week (operationeel, geschikt voor de dagelijkse gang van zaken), maand (maandmeetings), jaar (jaarplan), 3 jaar (strategisch plan), 5 jaar (voor de investeerder). Vaak is een jaarplan handig. Wilt u wat verder kijken bijvoorbeeld 3 jaar, dan worden de projecten strategischer van aard. Is het wat korter, bijvoorbeeld op maand niveau, dan wordt het veel concreter, maar dan kunt de grote projecten niet meepakken.

Het werkt goed om eerst vooruit te kijken met forecasting, bijvoorbeeld kijkend naar 3 jaar verder, dan het punt op de horizon te schetsen, waar u naar toe wilt (ook gezien de trends in uw markt). Vervolgens vertaalt u dat per jaar (backcasting geheten). Daarna legt u dat vast per jaar in stappen, groeiend naar het eindpunt. Zo werkt u in stappen toe naar het eind resultaat. Bijvoorbeeld zo: 3 Mln omzet over 3 jaar, 2 Mln omzet over 2 jaar, 1 Mln omzet dit jaar. Bij elk van de doelen zet u dan de extra activiteiten.

Geen rechte weg naar het doel

Maar het bereiken van het eindpunt is vaak geen rechte weg.  Denk eens als een ‘rivier’, die kronkelt ook, maar als u de stip heeft op de horizon biedt dat enorm houvast, wanneer er iets mis gaat, u vertraging oploopt, de techniek kapot gaat, de scope verandert, nieuwe inzichten plaatsvinden met nieuw management, etc. Die stip op de horizon en de bandbreedte daarbij, geeft u ruimte om toe te werken naar het eindresultaat, misschien via een andere of aangepaste weg. Deze bandbreedte geeft u een stuk minder stress dat het allemaal precies exact moet gebeuren in 2e kwartaal, wellicht kan het ook in kwartaal 3. Als het maar in de goede richting opgaat. Dit zorgt enorm voor rust en gerichte actie. Ook het gevolg van het definieren van een eindpunt is het schrappen van veel onnodige acties. Dit levert al vaak heel veel besparingen op en veel minder gedoe. Kortom, keuzes maken, levert focus op en creert ruimte en resources vallen vrij om in te zetten, door ook dingen niet te doen.

Voor dit online marketing plan, hanteren we een periode van 1 jaar, en richten we ons op online marketing.

Bepaal de online marketing doelen en doelstellingen, bijvoorbeeld:

 • Hoeveel klanten u wilt bereiken
 • Hoeveel website verkeer u wilt voor uw doelen (bekendheid)
 • Hoe hoog moet dan de conversie zijn (performance)
 • Welke klanten wil ik benaderen (en waar kunnen die zitten)
 • Bekijk ook de verhouding vaste versus nieuwe klanten aanpak – daar zit vaak veel winst (richt op vaste klanten)
 • Hoeveel een klant u waard is (winst, Acquisitiekosten, Life Time Value, etc.)
 •  De infrastructuur van de organisatie (IT), met een IT landschap kaartje erbij (werkt erg handig voor communicatie)
 • Personeels benodigheden (aantal, skills, organisatie, werving)
 • Projecten die uw wilt realiseren (website upgrade, techniek, content, promotie)
 • Welke uitstraling u wilt (mooie website met uw karakteristieke uitstraling (branding)
 • Aantal Leads Of klanten inschrijvingen

Ook kunt u daarna uzelf afvragen hoe dit plan zich verhoudt met het algemene marketing plan en/of de ondernemings doelstellingen. Zijn die er niet, dan zelf opstellen en toetsen met algemeen management  Als die er niet zijn, reserveer dan tijd voor de vraagstellingen rondom marketing, service, sales, personeel, bedrijfsdoelstellingen. Hier zit vaak veel vertraging omdat de hoofddoelen van marketing of sales of het bedrijf nog niet hard zijn gedefinieerd. Is dit wel het geval, gaat het wat makkelijker. Andere tip het ophakken van omzet doelen in stukjes per maand en per online kanaal.

Na het bepalen van de doelen, maakt u doelstellingen. Dan hangt u de getallen aan uw doelen. Bijvoorbeeld het doel: bereik meer klanten. en de preciezere (SMART) doelstelling is dan bijvoorbeeld: Behaal 100 bezoekers op de website die tussen 35-45 jaar zijn, in de maand Oktober uit Adwords. Maak maximaal 5 doelen. Dat dwingt u gelijk om te richten op het belangrijke.

(Goede doelstellingen maakt u met het Pyramid principle. (regel 3’s) lees verder – hoe maak ik goede doelen en doelstellingen)

Stap 3 – Bepaal de Strategie

Strategie is bepalen hoe het doel te bereiken. Met welke manier, dat kunnen verschillende elementen zijn. Gebruik dan ook diverse management theorieen en modellen om de situatie beter in te schatten.

SWOT analyse

Maak een sterkte zwakte analyse van uw online aanpak. Een SWOT toepassen voor uw online acties,  is vaak nog ongebruikt deel gereedschap voor online. Zo bepaalt u waar u al goed op scoort, wat er verbetert moet worden, en wat niet heel echt belangrijk is om direct aan te passen. Vaak komen daar ook grotere projecten uit (bijvoorbeeld totale CRM upgraden, een integraal klantbeeld opzetten over de kanalen, beginnen met content marketing, of de totale branding/huisstijl verbeteren, of de digitale infrastructuur aanpakken (databases, hosting, payments). Beschouw dit dan als losse onderdelen met losse projecten in een digitaal plan. Dat betekent ook project management.

Wilt u complete digitale transformatie, dan zet u digitaal centraal in uw strategie, en gaat u terug naar de tekentafel en pakt u de zaken breder en strategischer aan. Dat betekent jaar sessies, en strategischer inzet met koppeling van bedrijfsmiddelen en zeker een horizon van 3 jaar. (scope).

Inventarisatie van uw huidige online situatie

Even terugkijken naar afgelopen jaar –  Wat werkte goed (wellicht eenmalig of structureel), wat liep niet goed (soms door te weinig inzet). Zet dat op een rij en breng het in kaart. Welllicht heeft u daar enkele interviews of gesprekjes voor nodig. Vraag goed door.

en wat is dan de bestaande situatie?

Een check van de bestaande situatie helpt al direct om de huidige situatie tegen het licht te houden. Wellicht staat uw website er al goed bij, maar geeft u teveel geld uit aan Adwords, zakt SEO een beetje weg vergeleken bij uw concurrenten, maar is uw e-mail al wel goed ingeregeld en wilt u beginnen met Agile werken, maar komt u online personeel te kort om al uw doelstellingen te realiseren. Een online marketing plan brengt dat in kaart, waardoor u de zaken gestructureerder aanpakt en vaak daarbij de ad-hoc druk bij de organisatie weghaalt.

Of komt u er achter, dat u wel traffic genoeg haalt, maar de verkeerde klanten via website analyses, of dat herhaal klanten veel op uw website komen, maar nog helemaal niet goed bediend worden (return traffic segment duration), of dat mobiel ineens belangrijk is geworden (% traffic van mobiel op uw website), maar het nog helemaal niet lekker werkt (te trage laadsnelheid). Zet dat dus op een rij.

Hoe wilt u uw doelen gaan bereiken?

Via meer promotie, content marketing, betere website, andere producten, betere onlien diensten, een nieuw verdienmodel, betere software, meer sales, andere klanten, een nieuwe huisstijl met uitstraling, gewoon meer artikelen publiceren, een actieve social media aanpak inzetten – kortom allerlei mogelijkheden. Zet dus de doelen op een rijtje, koppel daar de acties aan. Wat zijn de wegen die u kunt bewandelen om de doelen te bereiken?

Bekijk met welke intensiteit wilt u de doelen gaan bereiken?

Is dat kabbelend, gewoon extra bij de dagelijkse werkzaamheden met een iets andere structuur, of juist met extra resource boost (budget, team, kennis, externe partij), of een juist via een eenmalige campagne?

Kies ook uw beste performende kanaal uit

Er zijn gewoon te veel plaatsen waar u op kan staan. Dit is vaak alleen weggelegd voor de zeer grote organisaties. Bepaal daarom maar een paar platforms waar u echt vol voor wilt gaan. Dit beperkt enorm en zorgt voor een mooie focus.

Bijvoorbeeld YouTube (voor uitleg van producten en filmpjes gebruik), Facebook (voor de consumenten interactie, Linkedin (voor mijn salesforce en zakelijke communicatie), en dan niet Twitter, Vimeo, Blogger, etc. en wel bv Pinterest (inspiratie bieden voor uw klanten). Dat scheelt dus later enorm aan tijd en inzet. Heeft u een zakelijke aanpak, dan hoort zeker LinkedIn erbij. Denk dan bijvoorbeeld aan optimalisatie van al uw LinkedIn profielen van uw verkoopstaf, alle posts op de bedrijfspagina van LinkedIn, het reageren (wie doet het) op binnenkomende reakties, targeting van prospects (bv . via LinkedIn Sales Navigator) en werven van nieuw personeel en voor employer branding (human resources).

Kies daarom voor de beste passende kanalen. Soms zijn niet alle kanalen geschikt voor de online marketing aanpak, werkt zakelijk LinkedIn niet echt goed voor een consumenten site, of zijn er helemaal geen YouTube filmpjes voor beschikbaar – of zijn ze te duur om te maken. Of is misschien juist Facebook wel zeer geschikt om consumenten of uw soort klanten juist wel te bereiken. Bepaal het en kies.

De 80/20 regel toepassen

Past u de 80/20 regel toe (80% van het resultaat komt door 20% van de acties), dan kunt u ook wellicht de weinig impact volle acties schrappen. Dit levert enorme (tijd) besparingen op.  U heeft dan wel de discussie over het resultaat. Verder kunt u dan veel meer budget inzetten om de 20% van de acties verder te professionaliseren. Wellicht kan dat door bijvoorbeeld betere nieuwe software (bv. personalisatie), extra resources (bv. een extra SEO specialist) of de intensiteit (bv. meer gerichte content) of de kwaliteit verder te verhogen. Bijvoorbeeld werkt de nieuwsbrief goed voor uw organisatie (als informatie kanaal voor uw vaste klanten), kijk dan eens of uw e-mail lijst netjes gesegmenteerd is, of de kwaliteit van de posts hoog gemoeg is, of ofdat uw e-mail pakket vernieuwd moet worden. Of zorgt LinkedIn voor een goed beeld van uw organisatie, overweeg dan eens om de profielen van al uw medewerkers op LinkedIn eens verder te upgraden, wellicht met een goede professionele profiel foto (tip: huur dan een echte fotograaf in dat werkt enorm goed), of juist een verbetering van uw bedrijfsprofiel op LinkedIn. (en check uw logokwaliteit op LinkedIn)

Issues

Nadat u al die analyses heeft gedaan, bepaalt u de issues (uit de SWOT), en die gaat u aanpakken met een actieplan.

Bijvoorbeeld een situatie als: Ik wil meer website bezoek (bereik). – Situatie – content marketing levert al veel search traffic op naar onze website, maar die converteert nog niet goed.  Actie: verbeter de conversie van de website

En dan concreet maken (SMART) :- Maak de landingpage van uw dienst x van conversie van 0,2%  naar 0,35% door content verbeteringen op de landing pagina. Deze doelen kunt u dan meegeven aan uw medewerkers of uw online marketing bureau.

Of Bijvoorbeeld –  een direct sales doel: Situatie de leads die binnenkomen daar zitten te weinig potentiele klanten bij. Actie: verbeter het lead proces. Concreet: Dan kan acties zijn: analyseer huidig leadproces, en scores, bepaal de doelgroepen en best performende klanten en diensten, breng afhaak punten in kaart en verbeter stukken van de website. Dit kan een los project zijn die u het plan prima kan opnemen. (Lead verbetering).

Werk van groot naar klein. Bepaal dus eerst wat u wil bereiken op hoofdlijnen (want het waarom staat al in uw bedrijfsmissie), detaileer de hoofdlijnen een beetje en bepaal daarna het hoe.

Stap 4 – Maak het actie overzicht en bepaal de acties

Na de analyses, en de overwegingen, maakt u nu een actielijst met al uw online acties. Vervolgens schat u in hoeveel effect ze hebben, hoeveel tijd/effort ze kosten, en of ze ook het resultaat sterk beinvloeden. Deze prioriteiten brengt u vervolgens in een kalender. Zo spreidt u de taken in tijd, en wordt het wat hanteerbaarder.

Dus wat wilt u gaan aanpakken?

Bepaal dus prioriteit, welke onderdelen zijn het belangrijkst, waar liggen de prioriteiten, Hier komt nu het budget naar voren. U maakt een lijst met de acties en hangt daar prioriteiten en financiele aspecten aan vast.  Dit is uw eigenlijke online marketing plan in een Excel om te gaan uitvoeren. Stem ook de acties af op haalbaarheid (financieel, technisch, resources).

Heeft u online promotie campagnes?

Wilt u ook een stevige online campagne gaan inzetten bovenop uw bestaande en lopende activiteiten, bijvoorbeeld bij een nieuwe product introductie, of nieuwe promoties, dan adviseren we om daar een los campagne document van te maken en dit op te nemen in de algemene online marketing planning als los project.

Bepaal de realisatie met verantwoordelijkheden

Zoals bij elk project, zorg ervoor dat betrokken en belanghebben erbij worden gezet met naam en toenaam (liefst in de volgorde van afdeling- functie – functionaris naam), dit verhoogt het gevoel van verantwoordelijkheid, en zorgt dat bij diverse situaties u de juiste persoon er op aan kan bespreken. Dit kost wel wat vergader en afstem tijd, Beter om dat in het begin te doen (en ook na een half jaar bij de evaluatie nog een keer te doen), voor betere betrokkenheid, draagvlak en motivatie tot medewerking.

Stap 5  – De Financials –  bepaal de kosten en opbrengsten plaatje

Wat kost het? En wat levert het op? Inschatten maar.  Dan ziet u de prioriteiten, en daarna kunt u uw plan weer ietsjes bijschaven.
Zet dit in de financiele paragraaf van het plan, dit wordt uw business case.

Maak financiele calculaties. Denk aan Customer Life Time Value, en Profit per Customer om de lead acquisitie investeringen te rechtvaardigen. [link naar berekeningen]. Maak ook een uitgave lijst en een opbrengst lijst. Hoeveel kost bijvoorbeeld de promotiecampagne en hoeveel levert dit op in aantallen traffic, klanten en klantwaarde en potentiele winst.

Stap 6 – Organisatie & randvoorwaarden – Bekijk de raakvlakken met uw omgeving

OPAFIT (Organisatie, Personeel, Administratie, Financieel, Informatie, Technologie)

Zoals bij elk project kunt u de OPAFIT variabelen uitschrijven in uw online marketing plan of projectplan (als u per project werkt). Dit denk werk is nodig om te komen tot een realisatie. Werkt u via Agile, maak dan een lange backlog voor uw sprint.

Afhankelijkheden & Stakeholders

Op wie is het plan van invloed en wat zijn de voor en nadelen voor hun? Zijn ze al geinformeerd, betrokken of verantwoordelijk (RACI model [link wikipedia of business modellen]). Willen ze wel meewerken of juist niet, en waarom. (Angels/Demons model), maak de argumenten al vooraf klaar.

Online marketing impact op IT

Nieuwe website gereedschap of meer verkeer naar uw website heeft technische impact op o.a. hosting en uw technische infrastructuur
Betrek dan ook uw IT organisatie bij dit plan (bijvoorbeeld bij het reviewen, of nog beter bij het moment van als eerste opstellen – plan dan ook bv. een weekje review tijd erbij in. Ook nieuwe tool keuzes en marketing technologie (denk maar eens aan (nieuwe) Customer Relationship Software dit heeft veel impact op uw IT bedrijfsvoering.

Check de impact op Sales

Ja leads, goede graag. Een website is een ding, maar persoonlijke aandacht is veel belangrijker zullen de verkopers zeggen is het belangrijkst. Eigenlijk heb je ze beiden nodig. Online helpt vaak een handje bij de verkoop deal, ook omdat nu de meeste klanten eerst online zoeken naar uw bedrijf of diensten. Vaak signaleert de verkoopdienst (mondeling) wat er allemaal mis aan online. Handig om dan een top 10 lijstje te maken wat ze graag zouden willen verbeteren. Vanuit de klant, wat ze vaak horen op pad. Dat maakt het allemaal een stuk beter. Bijvoorbeeld folders downloadable maken voor klanten. Dat scheelt de salesforce en een klant een handeling,

Maar ook het effect van meer promotie kan invloed hebben op de sales afdelingen. Een nieuw promotie campagne met nieuwe leadforms, kan gewoon meer informatie aan vragen opleverne. Piek acties. Bij een goede online campagne, krijg je vaak extra leads, die ook behandeld moeten worden. Daarom sales betrekken bij een online promotie campagne is essentieel voor de hele effectiviteit. Die krijg je pas ook als je de bottom lijn meet (niet alleen extra leads, maar ook extra klanten (wat moeilijk te achterhalen), of extra omzet.

Impact op Service

Heeft u meer social media traffic, krijgt u meer e-mailtjes, of barst er een online storm los, het kan allemaal. Denk maar eens aan de NS, of de KLM als er vertragingen zijn. Enorme piek reakties. Met goede afhandeling vooraf scheelt dat enorm. Veel internet verkeer zorgt ook voor impact op uw service afdeling, meer binnenkomende telefoontjes, of nieuwe technologie stuurt juist extra telefoontjes naar uw service afdeling, of juist andersom. Er over nadenken over het veranderende service volume is echt handig om op te nemen in het online marketing plan. Bepaal dan ook het volume van telefoontjes, e-mails, posts om te reageren.

Bepaal ook gelijk wie er in uw webcare team zit. of u facebook binnen 1 dag reageert. wie e-mail dienst heeft etc. etc.
Handige tips: schrijf een Frequently Asked Questions (FAQ) lijst op, met de email onderwerpen die u in de inbox krijgt, of de vragen van uw klanten. Zo creert u een self service pagina, die werkt als self service, maar ook verhoging van de klanttevredenheid, omdat de klant al de vraag al beantwoord online kan vinden, zonder extra moeite.

Impact op Toeleveranciers

Kans is groot dat u al verschillende toeleveranciers heeft. Bij een nieuwe aanpak voor online, moet u dan weer uw leveranciers bekijken. Een online marketing plan helpt enorm bij het briefen van verschillende toeleveranciers of het maken van nieuwe keuzes.

Impact op de Communicatie afdeling

Meer e-mails maken, andere website onderhoud manier, meer of minder IT, dagelijkse social media care, of betere whitepapers opstellen, of juist meer of minder media bureaus inzetten voor uw organisatie, activiteiten van uw communicatie afdelingen kunnen wat verschuiven. Een online marketing plan daarbij helpt overzicht bieden.

Tip : PR escalatie schema klaar zetten

Bij een PR storm of sterke reakties op social media is een grote tip is bepalen vooraf wie verantwoordelijk is voor beantwoorden van moeilijke vragen. Vaak gaat de storm liggen, maar zijn er urgente issues. Vaak is marketing manager +CEO of hoofd communicatie +CEO direct aanspreekbaar. Het scheelt enorm als dit al ergens besproken is en vastligt ‘wat te doen bij … ‘, want als het gebeurt moet u vaak snel binnen 30 minuten reageren. Of staat er een journalist op de stoep, en gebruikt hij social media direct om aandacht te vragen voor het issue. Leg dan ook vooraf vast wat de stappen zijn die u zult nemen, dit levert enorm veel duidelijkheid op, bij een ‘communicatie crisis’.  . Leg dan ook vast dat de CEO direct bereikbaar is bij issues.

Invloed op Finance

Heeft u bijvoorbeeld een online shop, of handelt u debiteuren af via online en is dit gekoppeld aan uw boekhouding? Betrek dan ook de afdeling finance / of uw favoriete boekhouder bij deze aanpak. Pieken in cashflow, valuta’s, belasting afhandeling en kosten inschatten allemaal erg nuttig. Ook de financiele kpi’s kunt u dan mooi bespreken. Ook vormt dit dan een mooi onderdeel in het totaal budget.

Een geintegreerd of los plan? Scope en organisatie – extra tip:

Omdat online zo alom tegenwoordig is, kan het onlineplan ook per afdeling worden opgesteld. Het lastige daarvan is, dat het allemaal deel initiatieven worden, het wiel meerdere keren op verschillende plaatsen hetzelfde wordt uitgevonden en dat er geen lijn inzit. Werk dan met een matrix aanpak,  dat betekent 1 aanspreek punt voor online zaken of een coordinator met mandaat (waaronder Service, Sales, IT ,etc.) die alle activiteiten verzamelt en in kaart brengt. Is uw scope simpeler en valt online uit in een website, online promotie en service dan kunt u toe met een simpeler aanpak. De mate waarin online van invloed is op de kern van de bedrijfsvoering en hoe uw business inzet is bepalend voor de scope van het online plan.


Is het te veel werk om dit allemaal in een plan te zetten, en er zelf een te maken of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een marketing plan? Vraag een dan eens een offerte aan. We helpen u graag met het schrijven van uw online marketing plan.


Bent u er nog? Geweldig, u heeft echt interesse in het maken van een online marketing plan!

Stap 7 – Risico’s managen, kwaliteit, etc.

U kunt ook extra risico’s benoemen, of kwaliteits elementen. Met een risico overzicht kunt u ietsjes beter managen. Bijvoorbeeld risico – de website gaat kapot – de webbouwer maakt weer goed –  oplossing: backup plan, mitigate risk –  backuppen website eens per maand / een vast webbureau met 1 aanspreek punt voor urgente problemen

Stap 8 – Implementeer. Executie. De belangrijkste stap.

Het belangrijkste is de uitvoer. De executie van het plan. Als u de randvoorwaarden heeft benoemd en gedefinieerd en besproken, geregeld, dan kunt u nu aan het echt werk beginnen. De uitvoer. Dat kan u zelf zijn, uw team, uw afdeling, uw organisatie, of uitbesteden. De make or buy beslissing (zelf doen of uitbesteden) heeft u al eerder gemaakt (bij financiele analyses & omgevings scan). Dus doe. Gebruik de actielijst voor het overzicht.

Extra resources inzetten, eenmalig of vast?

Soms heeft u extra versterking nodig van uw team. Een onafhankelijke specialist kan daarbij helpen. Maar vergeet ook niet uw vast personeel die wellicht nieuwe taken wil oppakken als deel van persoonlijke groei. Wellicht kunt u verschillende taken extra verdelen. Of een nieuw personeels lid aannemen. Is het eenmalig werk, overweeg dan werk dan met externen, is het veel herhaal werk (bijvoorbeeld als Social media, of communicatie elementen opstellen, zorg dan voor een soepele interne organisatie, die mooie artikelen kan produceren op continue basis. Komt uw organisatie expertise of tijd te kort, overweeg dan inhuur van een externe specialist.

De Financiele analyse komt hier nu van pas.

omdat u een financiele analyse heeft gemaakt kunt u beter bepalen of u moet uitbesteden of het werk in huis moet doen, ook de prioritering van taken gaat makkelijk omdat u een budget aan de acties heeft gezet. Dat kiest een stuk makkelijker. Ruim ook 10-20% tijd in voor experimenten om niet alles dicht te timmeren, en u nog ruimte heeft voor onbekende opportunities in het jaar.

Gebruik van Agile methodologie

Werkt u met Agile, maak dan in de sprints een aantal doelen. Vaak gaat het wat stroever dan verwacht, of moeten uw aannames worden bijgesteld. In de sprint kunt u dit doen. Tijdens de sprint uitvoer loopt u ook vaak tegen praktische randvoorwaarden aan. Wanneer u al een online plan heeft liggen, kunt u dat voor zijn. Lees hier meer over Agile. [link]

En bouwen maar. Go!

Stap 9 – Evalueer bij de operatie

Wanneer u de acties aan het uitvoeren bent, hebben ze vaak gelijk, of na een bepaalde termijn een effect. Heeft u goede meettools geinstalleerd voor uw organisatie, dan kunt u snel monitoren hoe de performance dan wordt. Bijsturen met de doelen in het hoofd wordt dan een stuk makkelijker.

Sommige dingen werken goed of boven verwachting. Facebook Ads wellicht, of zijn juist under performing of werken niet lekker, of juist wel?
Zet uw beste resultaten op een mooi A2 in kleur en hang dit op aan de muur. Dan kan iedereen zien wat er gebeurt. En dit werkt ook gelijk als praatstuk waar u mee bezig bent. Zo’n mooie infographic, kost wat tijd om te maken, maar doet het geweldig voor u / uw afdeling / uw organisatie. Iedereen kan dan zien wat er gebeurt, dit is een mooie PR tool.

Een evaluatie over de afdelopen periode, verbetert ook het inzicht door reflectie, u kunt dan kijken waar het al goed gaat (versterken, of niets meer aan doen) en wat minder performende delen zijn (soms werkt schrappen ook), of moet er nog iets sterker gemaakt worden (welllicht een email programma) . Eens per jaar of per half jaar verbeteren werkt goed. Dat helpt enorm. U kunt nu bijsturen op dag/week/maand/kwartaal basis.

Na verschillende verbeteringen ziet u het gewenst resultaat dichterbij komen, of dat het ineens al bereikt is, of dat er helemaal niets gebeurt, dat betekent dat u corrective actions kunt gaan doen, wat kunt u nog doen om het resultaat nog beter te maken? Soms is dat meer van het zelfde, sneller de zaken uitvoeren, etc. etc.

Stap 10 – Geniet van het effect en vier het resultaat

Als uw online plan af is, zal dat u rust geven, u kunt het plan ook aan anderen in de organisatie doorgeven, of gebruiken bij de briefings van uw media bureaus, website bouwer of advertentie leveranciers, of conversie optimalisatie partijen, of social media bureau. Ook zorgt het (als u het intern ook deelt, voor een goed begrip wat er gebeurt op online gebied. Zo heeft u maximaal voordeel van uw plan. Ook indien u de KPI’s netjes heeft benoemd,  heeft u ook stuur variabelen per jaar, kwartaal, maand en zelfs op weekbasis. Zo heeft u de basis gelegd voor een gestructureerde benadering van uw online marketing en mogelijk verbeter ritme voor uw online aanpak.

Leuke tip: koop een taart met de website/actie erop geprint bij een goede bakker en trakteer uw team ermee ;). Of een pizza sessie aan het einde van de dag met een drankje erbij en muziekje om het resultaat te vieren met alle betrokkenen. Maak een foto’tje ervan en zet dit op verschillende (interne) social media. Voelt erg goed!

Tot Slot

Tot slot, u ziet, in het maken van een plan gaan allemaal conceptuele vragen zitten en het bespreken van al die keuzes kost tijd en afstemming. Doet u dit netjes, dan kost het in het begin meer tijd, maar dan heeft u een stevig plan, die u daarna jaarlijks kunt aanpassen (en dat scheelt daarna enorm veel tijd), ook zijn de excels met budgetten en marketingoverzichten zeer goed herbruikbaar voor het jaar daarna.

Zo ziet u in een online marketing plan gaat veel denk werk en uitzoek werk zitten, Reken op zeker 1-2 maanden analyse, interview, review en denktijd. Als u al een plan structuur heeft van vorige jaren werkt dat sneller omdat u de doelstellingen kunt aanpassen. Dit scheelt enorm veel tijd.

Met deze manier heeft u een goed fundament gelegd voor een degelijke online marketing aanpak.

Succes gewenst!


Nog meer informatie nodig? Download hier een voorbeeld online marketing plan template. Dat werkt sneller, makkelijker en gerichter.


Wilt u professionele ondersteuning bij het opstellen van uw online strategie of online marketing plan, neem dan gerust contact met ons op, of vraag een vrijblijvende offerte aan, we helpen u graag.

10 goede marketing automation tools voor uw wordpress website

10 goede marketing automation wordpress plugins voor uw website

Wanneer u een WordPress website heeft, kunnen deze marketing automation tools erg handig voor u zijn.  Deze plugins versterken uw marketing functionaliteit van uw website. Er zijn veel plugins op de markt die vaak allemaal verschillende functionaliteiten hebben. Deze vinden we handig en gebruiken we zelf ook.

1. HubSpot Tracking Code for WordPress

Als u nog geen CRM gebruikt, is de gratis versie van Hubspot wellicht iets voor u. Account aanmaken, koppelen in WordPress, en u kunt meer uit uw website halen. De forms op uw website kunnen direct gekoppeld worden aan uw CRM zodat u direct de gegevens in het CRM heeft. Stelt u afspraken in dan koppelt dat direct aan uw Google Calender. Handig.

2. Easy Hotjar

Zien waar uw bezoekers op klikken met een heatmap en krijg inzicht waar u kunt verbeteren. Erg nuttig bij website verbeteringen. U ziet waar u bezoekers naar kijken, waardoor u de pagina’s (User Experience) op gebruikservaring kunt verbeteren.

3. Google Analytics Dashboard for WP (GADWP)

Na installatie Google Analytics, zien waar en hoe uw bezoekers met uw website interacteren. Eigenlijk een voorwaarde voor website verbetering.

4. WPForms Lite

Maak nieuwe en betere formulieren met dit programma. Mooiere forms maken waarmee je meer kan wijzigen. Forms kun je ook in Hubspot maken, maar kies de beste voor uw situatie. Er zijn veel form plugins op de markt. Kies die wordpress plugin het beste past voor uw situatie.

5. Leadinfo.com

Bekijk welke bedrijven er op uw website komen of probeer eens leadinfo.com, daarmee kunt u zien welke bedrijven er op uw website komen. Essentieel voor elke sales organisatie. Ook direct koppelbaar naar uw CRM. We zijn ook partner van Leadinfo, en we vinden het een erg fijne tool voor B2B gebruik.

6. Yoast SEO

Gelijk veel goed SEO gereedschap inhuis. Verbeter de pagina’s en check de SEO effecten.  Combineer dit met SEMrush software voor bijvoorbeeld voor nog veel meer inzicht in SEO.

7. WP Deferred javaScript

Dit is beetje technisch, maar het zorgt ervoor dat de website wat sneller laadt, door anders inladen van het javascript. Dit verhoogt de website laadsnelheid en dit is belangrijk voor conversie en hogere seo scores.

8. MailChimp for WordPress

Gelijk uw Mailchimp  account koppelen aan uw formulieren. Koppel de inschrijvingen aan uw Mailchimp mail adressen en zo kunt uw aanpak automatiseren.

9. Google XML Sitemaps

Het automatisch versturen van uw urls naar Google, en daarmee het automatisch indexeren van uw pagina’s.

10. Kraken image optimizer

Maak uw websitesnelheid beter met lichtere plaatjes. Bewerk uw beeldmateriaal voor de website en probeer ze onder 100kb te houden, zo laadt uw website een stuk sneller wat de gebruikservaring versterkt. Vooral erg belangrijk bij de homepage.

Er zijn nog veel meer goede plugins op de markt en ze veranderen redelijk snel. Het is daarom goed om zeker eens per kwartaal de plugins even te bekijken of ze nog goed werken. Vraag eens naar deze plugins bij uw website bouwer of diegene die uw website bijhoudt, ze zullen uw marketing inzicht en aanpak sterk verbeteren. Succes!

Google Ads Campagne voor de Rotterdamse Volksuniversiteit in 2018 weer succesvol

Geactiveerde Google Ads Campagne voor de Rotterdamse Volksuniversiteit in 2018 weer succesvol.

De Google Ads promotie campagne voor de Rotterdamse Volksuniversiteit bleek weer succesvol voor het nieuwe cursusseizoen. In de periode met een nieuw gelanceerde webshop en het nieuwe seizoen voor de inschrijvingen, werd de Google Ads campagne geactiveerd. Deze extra media inspanning zorgde voor een extra omzet bijdrage van +9%. Nieuwe cursisten en bestaande klanten konden hierdoor de nieuwe webshop goed vinden.  Met dus een goed resultaat als gevolg:

Theo Ruyter, Directeur Rotterdam Volksuniversiteit:

“We zijn weer tevreden met het prima resultaat van deze Google Ads campagne door Comma Online. Snel, duidelijk werken en resultaat gericht. “

Ook uw bedrijf versterken met online promotie? Neem dan contact met ons op of bekijk onze dienstverlening. We helpen u graag verder.

Wat is lead generation en hoe werkt het?

Wat is lead generation en hoe werkt het?

Lead generation betekent: Het binnenhalen van potentiele nieuwe klanten. Bijvoorbeeld via uw online kanalen.

Als u contact heeft met een persoon of een bedrijf dat geinteresseerd is in uw dienstverlening is dat een lead. U krijgt bijvoorbeeld bezoekers op uw website, uw beurs stand wordt bezocht door mensen en bedrijven, u krijgt e-mails van leveranciers, klanten en partners, en geinteresseerden binnen. U heeft bijvoorbeeld volgers in uw social media kanalen. Kortom, allemaal potentiele klanten.

Is een lead een klant?

Nee, een lead is nog geen klant. Eerst is het goed om te bekijken of de lead eigenlijk uw ideale klant is [persona maken?].  U kijkt naar de criterea van de lead, bijvoorbeeld leeftijd, inkomensklasse, plaats, bedrijfsgrootte, functie, achtergrond, en schat daarmee de passendheid in. Dit heet lead qualification. Oftewel het beoordelen van een lead of deze past in uw gewenste doelgroep.  Dit is een nodige stap om meer resultaat te halen uit uw verkoop inspanningen.

Overigens kunt u de geinteresseerden die buiten uw klantgroep vallen kunt u betrokken houden bij uw bedrijf, door ze te vragen om op de nieuwsbrief te abbonneren. Zo blijven ze af en toe betrokken bij uw bedrijf, maar u doet hierop geen directe sales inspanningen.

Leads kwalificeren

Het goed kwalificeren van leads scheelt erg veel werk later voor de verkoopstaf. Het is namenlijk beter verkopen op een passende en mogelijke klant. Probeer zoveel mogelijk verklarende factoren in te schatten voor uw ideale klantgroep. Wellicht is dat gebruik van een bepaald softwarepakket, of een aantal demografische variabelen (bijvoorbeeld leeftijd of plaats), of inkomensklasse, of bedrijfsgrootte  Dat hangt helemaal af van uw industrie. Functieprofiel werkt vaak goed in de zakelijke markt.

Uw CRM netjes

Een goed CRM helpt u om uw klanten goed te administreren en overzicht te bewaren. Zelf werken we graag met Hubspot, we zien ook wel Salesforce bij grotere bedrijven. Is een vereiste wilt u goed met leads gaan werken. Old school excel lijstjes werken ook, maar overdracht en het administreren en reageren wordt dan een stuk lastiger.

Opvolging

De opvolging is het belangrijkste bij leads. Hier wordt gevoeld of de leads die binnenkomen waarde vol zijn. Niets is zo vervelend als proberen te bellen of andere manieren van contact te bereiken met helemaal 0 resultaat.

Hoe kan ik meer uit mijn bezoekers van mijn zakelijke website halen?

Er zijn een aantal programma’s op de markt waarmee u kunt zien welke bedrijven uw website bezoeken. Bijvoorbeeld leadinfo.com U moet dan wel de privacy regels aanhouden,. waarmee u kunt zien welke bedrijven op uw website komen. (op basis van IP nummer), hiermee kunt u zien welke bedrijven op uw website komen. Daarna moet u zelf aan de slag om het bedrijf te gaan benaderen.

Succes alvast!

————–

Wilt u dit gaan toepassen voor uw bedrijf? Lees dan verder over onze dienstverlening of neem contact op. We helpen u graag verder.

 

Onze Marketing Boekenlijst

Onze marketing boekenlijst

Deze boeken hebben we afgelopen periode gelezen en vinden we interessant. Blijf up-to-date bij de snel veranderende markt.

Scrum Modellen Boek – Rik van der Wardt – 2020. Fijn leesboek over Scrum. Leest goed weg en blijft interessant.


Marketing Facts – Jaarboek 2020-2021. Wees weer helemaal bij in Marketing Land.


Brand Design – Ruud Boer. Editie 6. 2019. Goed boek over Branding. Ook fijn bureau om mee samen te werken voor Branding trajecten.


Digital Marketing Pinball boek

Digital Marketing Pinball – De 5 groeidrivers – Hoe je in 8 uur een nieuwe online marketing topscore haalt – Daniel Markus. LevelUp 2019. EAN: 9789082957105. – Handig en zeker nuttig voor (online) marketeers, om de groeidrivers te zien voor online marketing. Met goede voorbeelden en handige excel oefeningen. De 5 drivers zijn essentieel om goede online marketing toe te passen.


Applied Artificial Intelligence Applied Artificial Intelligence – A Handbook for Business Leaders – Yao, Jia, Zhou. Dentsu Aegis Nederland, 2018. ISBN 9780998289021– Nuttig om de hype tegen te gaan. Eerst met goede grondslag beginnen: data structuur van organisiatie en statistiek goed toepassen, pas daarna eventueel AI overwegen. Biedt vooral context om wel of niet AI toe te passen in organisatie.


Mediafeiten boekje 2017 mediafeiten boekje 2017 – Dentsu Aegis Nederland, 2017. EAN: 9789075845235 – Weer helemaal bij met alle media. Erg nuttig voor mediaplanning en inschatten van de investeringen per mediakanaal. Het Mediafeitenboekje is een helder en compact boekje over het Nederlandse medialandschap samengesteld door de specialisten van Dentsu Aegis Nederland.


Value Proposition DesignValue Proposition Design  – Osterwalder, Pigneur, Benarda, Smith, 2014. ISBN 9781118968055 – Ontwerp goede producten en diensten.


SapiensSapiens – een kleine geschiedenis van de mensheid, een kleine geschiedenis van de mensheid – Harari, 2017. ISBN 9789400407930 – Biedt mooie context voor maatschappelijk denken. Goed leesbaar geschiedenis boek.


Marketingfacts JaarboekMarketingFacts Jaarboek 2017-2018 2017-2018 – van Manen, 2017. ISBN 9789078972044 – Wees weer up to date in online marketing. Aanrader om bij te blijven.


International Business StrategyInternational business strategy – Alain Verbeke, 2013. ISBN 9781107027893 – Hoe te opereren bij expansie naar verschillende landen. Global vs Local complexiteit managen. Te gebruiken bij internationale beslissingen.


Online Brand IdentityOnline Brand Identity –  J. Merks-Benjaminsen, 2015. ISBN 9789492196026 – Verbeter uw Online Branding en de aanpak ervan.


Meer omzet met je webshopMeer omzet met je webshop  –  Jurjen Jongejan, 2015. ISBN 9789089652294 – Goede tips voor webshop verbeteringen. Aanrader voor conversie verbeteringen aan uw webshop. De tips zijn direct toepasbaar voor uw webshop.


HebbesHebbes – een nieuwe manier van positioneren in 7 stappen – een nieuwe manier van positioneren in 7 stappen – Adriaan Oomen, 2012. ISBN 9789052619422 – Handige aanpak voor positioneringsvraagstukken bij middelgrote en grote bedrijven.


Shopping TomorrowShopping tomorrow – werk aan de webwinkel – werk aan de webwinkel 2017. ISBN 2016 9789076051413 – Waar moet u op letten bij het runnen van een webwinkel en een aantal goede upto date artikelen op een rij.


Rework – Minder is meerRework – Minder is meer – Fried Hansson,  2010. ISBN 9789045801872 – Anders en slimmer werken


Je hebt wel iets te verbergenJe hebt wel iets te verbergen – over levensbelang van privacy – over het levensbelang van privacy – Martijn, Tokmetzis, 2016. ISBN 9789082520323 – Over privacy. Leest makkelijk weg.


Leren doceren in het Hoger OnderwijsLeren doceren in het hoger onderwijs – Kallenberg, 2014. ISBN 9789462364172 – Betere lessen maken voor het hoger onderwijs.


The Second Machine AgeThe Second machine age – Brynjolffson, 2014. ISBN 9780393239355 – Race with the machines, hoe samen te werken met de machines in het digitale tijdperk?


The Solar EconomyThe Solar Economy – Hermann Scheer, 2008. ISBN 1853838357 –  De bedenker en visionair van het feed-in tariff in Duitsland. Zijn tijd ver vooruit.


A history of the world in 12 maps A history of the world in 12 maps – J. Brotton, 2014. ISBN 9780141034935 – Mooie geschiedenis van cartografie.


De Grote BosatlasDe Grote Bosatlas, 55e editie, de 55e editie, 2016. ISBN 9789001120351 – Fijne infographics.


1001 uitvindingen – die onze wereld veranderd hebben1001 uitvindingen – die onze wereld veranderd hebben, 2016. ISBN 978908998108  – Uitvindingen waarvan je soms 2x moet nadenken. Wanneer is bijvoorbeeld de lucifer ontwikkeld, of de lift, of de DNA test?


Hacking MarketingHacking Marketing – Scott Brinker, 2016.  ISBN 9781119183174 – De Agile manier van werken voor uw marketing organisatie inzetten is redelijk handig. De blog van de auteur Scott Brinker is ook erg interessant om bij te blijven.


Edge Strategy – A. Lewis. 2016, ISBN 9781633690172 – Edge StrategyOnbenut potentieel in uw organisatie ten gelde maken. Innovatie binnen de muren.  Eigenlijk goed performende onderdelen als los business model extra uitbaten.


The Seventh SenseThe Seventh Sense – Power, Fortune & Survival in the age of Networks J. C. Ramo, 2016. ISBN  9780316285063 –  Weer eens anders denken en kijken naar nieuwe netwerken en hoe u daar als organisatie daar juist wel of juist niet op in kunt spelen. Denk aan hubs en nodes.


The lean startup

The Lean Startup – Eric Ries. 2011. ISBN 9780670921607 – Verplicht leesvoer voor elke startup.


Handboek online marketingHandboek Online Marketing 5, Patrick Petersen, 2016. ISBN 9789492196187 – Een compleet handboek voor uw online marketing, goed leesbaar, soms wat oppervlakkig, maar breed genoeg om direct in te zetten voor uw online marketing.


Nationale Franchise Gids 2016De Nationale Franchise Gids, 2016. –  Voor maar 35 euro inzicht in de ketens bij u in de winkelstraat. Biedt mooie handvatten om eens praktisch na te denken over franchising als groeistrategie en ondernemersschap. Want denkt u dat franchisenemers bij u in de winkelstraat gemiddeld verdienen? Staat er in.


Wat is uw favoriete marketing boek ?  Laat uw reaktie hieronder achter.

Zo maakt u een online marketing dashboard in analytics

Zo maakt u een duidelijk online marketing dashboard in Google Analytics

Heeft u al een online marketing dashboard opgesteld in Google Analytics? Dit is erg handig. U kunt daarmee per dag, per week, per maand direct de resultaten van uw website en online kanalen zien en evalueren in welke mate, wat en hoe uw marketing acties online effect hebben. Dit zijn de stappen om te komen tot een goed werkbaar dashboard:

Bepaal uw doelen

Maak een lijst van uw marketing doelen als Bereik, Interesse, Overtuigen, Vergelijken, Verkopen, Terugkomen. Hang daar doelstellingen aan als: traffic(visits) voor Bereik, pagina duration en bounces voor Interesse, bezoekduur aan uw productpaginas voor Overtuigen/vergelijken, en conversie voor Verkopen, en return visits voor terugkomen. Evalueer deze doelen en controleer ze nogmaals. Meestal is dit 2x nodig.

Voor de gevorderden: maak in Google Analytics, bij beheer, nieuwe doelen aan, geef ze een duidelijke naam (tip), later rapporteert dit een stuk duidelijker.

Maak een nieuw dashboard aan

Stappenplan

 • Geef uw overzicht een naam als bijvoorbeeld ‘Online Marketing’.
 • Vul het rapport/dashboard met relevante data
 • Ga naar het kanalen rapport.
 • Kies kanalen
 • Voeg dit rapport toe aan het dashboard
 • Maak een 3 koloms structuur met
 • Aan de linker kant:  de traffic (channels, visits per channel)
 • In het midden: de impact (als duration, volume, exit, bounces, duration per channel)
 • Rechts: het resultaat (conversion per channel)
 • Vul dit dashboard verder met relevante rapportjes.

Bekijk het overzicht en zie nog wat u mist

Controleer het overzicht in het dashboard en kijk of het er mooi uitziet. U kunt de koloms structuur ook wijzigen, zodat u de blokjes anders kan rangschikken op het scherm. Dit kost even tijd, maar maakt het een stuk duidelijker.

Probeer het af te drukken op 1A4 als PDF

Probeer eens om dit dashboard uit te printen op PDF. Doe dit ook. Later heeft u deze snel nodig in vergaderingen om bij de hand te hebben bij discussies. Schrap ook de elementen die niet nodig zijn.

Vraag uw collega naast u om eens naar te kijken

Als uw collega het kan lezen op 1 A4tje, dan is het goed en simpel genoeg.

Schedule de reports daarna eens per maand of per week naar uw e-mail adres

Werkt het goed als u dit in uw email box krijgt? Dan kunt u het nu doorsturen naar uw collega’s.

Wilt u eens per maand een algemeen beeld krijgen van wat de online marketing effecten zijn, zet dit rapport dan op eens per maand. Als u wat dichter op de bal wilt zitten en dit verder wilt optimaliseren, kunt u per week gaan vergelijken.

Daarna schedule dit rapport naar uw email adres eens per maand op de 1e van de maand. Dan heeft u een hele maand data binnen, en een rapport.

Zo heeft u altijd overzicht van wat de online marketing voor effect heeft.